OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
ZAPYTANIE OFERTOWE NR IP/1/01/2018
(dotyczy wyboru podmiotu świadczącego usługi indywidualnego doradztwa biznesowego dla Uczestników Projektu INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI)
Kod CPV:
85312320-8 usługi doradztwa
79410000-8 usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 72221000-0 usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
..

Termin składania ofert : 22.01.2018

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_DORADZTWO_IP.docx

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

ZAPYTANIE OFERTOWE IP/1/06/2017/P1

 na przeprowadzenie doradztwa indywidualnego   dla uczestników projektu „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

..

Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE_OFERTOWE_IP1062017P1.docx

FORMULARZ_OFERTOWY.docx

OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN.docx

OSWIADCZENIE_WARUNKI.docx

WZOR_UMOWY.docx

 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy. Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.