Ogłoszenie wyniku postępowania - IP/1/06/2017/P1

 

Dokumenty do pobrania:

OGLOSZENIE_WYNIKU_1.pdf

 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy. Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.